Sådan rekrutterer du frivillige

198,00 DKK

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med rekruttering af frivillige i Ingerfair?

Så læs med her.

 

 

Læs uddrag fra bogen her:

Beskrivelse

Mange starter først på at arbejde med rekruttering af frivillige, når problemet med mangel på frivillige er opstået. Derfor bærer løsninger ofte præg af at være hurtige og brandslukkende. I vores nye bog ‘Sådan rekrutterer du frivillige’ får du redskaberne til at komme hele vejen rundt om rekruttering og opbygge en stærk rekrutteringsindsats, som bliver en del af hverdagen i din organisation.

Vi har skrevet bogen, fordi vi gerne vil hjælpe andre til at lykkes med deres rekrutteringsindsatser. Den gode rekruttering starter nemlig et andet sted end de fleste tror. Den starter med, at du skal forstå din egen organisation: Hvordan giver frivilligheden mening? Hvordan bidrager de frivillige til, at I opnår jeres mål? Har I de rigtige frivilliginvolverende aktiviteter i forhold til sag og målgruppe? I bogen finder du konkrete tilgange og redskaber, som kan hjælpe dig med at undersøge dette.

Først når du kender din egen organisation, kan du begynde at arbejde med rekruttering på en ordentlig måde. Derudover skal du også kende dine målgrupper, have styr på din organisering og din organisations grundfortælling. Gennem denne bog hjælper vi dig med at arbejde på tværs af organisering, rekruttering og din kommunikation, så du skaber en systematik i dit arbejde.

Et af bogens mest væsentlig bidrag er sondringen mellem forskellige tilgange til rekruttering. Vi fokuserer på to former for rekruttering; den relationelle og den målrettede. Vi har dedikeret et helt kapitel til hver, så du ser fordele og ulemper ved dem begge, og kan vælge hvilken vej du skal tage.

God læselyst!

– Forfatterne

 

Indholdsfortegnelse*

1. Indledning

1.1. Samfundet har udviklet sig

1.2 Frivilligheden er aldrig et mål i sig selv

1.3 Dine arbejdsbetingelser skal være tilpasset samarbejdet med frivillige

1.4 Hvorfor denne bog?

2. Forstå din egen organisation

2.1 Giver det frivillige engagement mening for organisationen?

2.2 Giver det frivillige engagement mening for de frivillige?

3. Hvad rekrutterer du til?

3.1 Hvilke aktiviteter og roller mangler du frivillige til?

3.2 Hvilke typer af engagement passer bedst ind i rollerne og aktiviteterne?

3.3 Hvad kræver opgaven af den frivillige?

4. Stop og tænk: Er du og din organisation klar?

4.1 Er der opbakning i organisationen?

4.2 Er gruppen attraktiv?

4.3 Er der plads til nye?

4.4 Er der behov for flere? 

5. Forstå dine målgrupper

5.1 Hvem er de potentielle frivillige?

5.2 Hvad er mine behov?

5.3 Målgruppeanalysen

6. Hav styr på din fortælling og skab engagement

6.1 Hvordan er din organisation unik?

6.2 Skab din grundfortælling

6.3 Engagerende kommunikation

6.4 Giv de frivillige ejerskab

6.5 Vælg din rekrutteringsvej

7. Relationel rekruttering

7.1 Kom godt i gang med relationel rekruttering

7.2 Plant din grundfortælling og lad den få sit eget liv

8. Målrettet rekruttering

8.1 Det gode opslag

8.2 Offline rekrutteringsplatforme

8.3 Online rekrutteringsplatforme

8.4 Samarbejder kan mindske rekrutteringsindsatsen

8.5 Evaluer din rekrutteringsindsats

9. Stop og planlæg – rekrutteringsstrategien

9.1 Rekrutteringsplanen

9.2 Rekrutteringen starter og slutter med fastholdelse

 10. Den gode start og fastholdelse

10.1 Den gode start

10.2 Fastholdelse

10.3 Det skal stadig give mening!

 11. Efterskrift

* Vi tager forbehold for ændringer i den endelige indholdsfortegnelse for bogen, da denne naturligvis justeres i forbindelse med bogens endelige redigering.

 

Praktisk information:

Titel: Sådan rekrutterer du frivillige

Forfattere: Troels B. Carlander, Julia B. Hunt, Marie B. Holdt & Sylvia Jacobsen

Udgivelsesår: 2018

Antal sider:  200

ISBN: 978-87-997799-8-7

Pris: 198 kr. inkl. moms